Bauchhypnose

 

Bauchfokussierte Hypnose beim Reizdarmsyndrom